Fundacja Na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 15-10-2004

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie

Dojazd