Fundacja Na Rzecz Profilaktyki I Rehabilitacji Dzieci Z Wadami Postawy I Uszkodzeniami Narządów Ruchu - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Na Rzecz Profilaktyki I Rehabilitacji Dzieci Z Wadami Postawy I Uszkodzeniami Narządów Ruchu - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 29-04-2004

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Na Rzecz Profilaktyki I Rehabilitacji Dzieci Z Wadami Postawy I Uszkodzeniami Narządów Ruchu

Dojazd