Fundacja Ii Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Ii Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 28-07-2005

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Ii Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dojazd