Fundacja Dla Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii W Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Dla Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii W Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 29-10-2004

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Dla Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii W Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dojazd