Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Celem fundacji jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Utrzymuje się głównie z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Fundacja działa na rzecz:

 • pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • wspiera niepełnosprawnych poprzez fundowanie stypendiów, dofinansowuje rehabilitacje i leczenie, organizuje imprezy plenerowe, prowadzi subkonta
 • nauki, edukacji, rozwoju oświaty i wychowania
 • wspiera działalność Teatru Radwanek
  • Prezesem Fundacji Mimo Wszystko jest Anna Dymna, która funkcję pełni społecznie. Fundacja działa od 26 września 2003 roku.   Jeden procent dla Fundacji Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko

Dojazd
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl