Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Celem fundacji jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Utrzymuje się głównie z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Fundacja działa na rzecz:

 • pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • wspiera niepełnosprawnych poprzez fundowanie stypendiów, dofinansowuje rehabilitacje i leczenie, organizuje imprezy plenerowe, prowadzi subkonta
 • nauki, edukacji, rozwoju oświaty i wychowania
 • wspiera działalność Teatru Radwanek
  • Prezesem Fundacji Mimo Wszystko jest Anna Dymna, która funkcję pełni społecznie. Fundacja działa od 26 września 2003 roku.   Jeden procent dla Fundacji Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko

Dojazd