Fundacja Alzheimerowska - Wspieranie Diagnostyki, Leczenia, Nauki I Dydaktyki W Lecznictwie Państwowym I Prywatnym W Rzeczypospolitej Polskiej I W Krajach Europy Środkowej - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Alzheimerowska - Wspieranie Diagnostyki, Leczenia, Nauki I Dydaktyki W Lecznictwie Państwowym I Prywatnym W Rzeczypospolitej Polskiej I W Krajach Europy Środkowej - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 09-07-2004

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Alzheimerowska - Wspieranie Diagnostyki, Leczenia, Nauki I Dydaktyki W Lecznictwie Państwowym I Prywatnym W Rzeczypospolitej Polskiej I W Krajach Europy Środkowej

Dojazd