Fundacja Rosa

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Na Fenyloketonurię - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 08-07-2008

Jeden procent dla Fundacji Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Na Fenyloketonurię