PIT/D online - rozliczenie PIT/D 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT/D Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/D

Poleć nas:

Rozliczenie PIT/D za 2019 w 2020

PIT/D stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania przez podatników odliczeń związanych z poniesionymi wydatkami mieszkaniowymi.

Jak wypełnieć PIT/D 2019/2020?

Z powodu likwidacji tego typu ulg, formularz ten wypełniają jedynie podatnicy, którzy nabyli prawo do tych ulg w latach ubiegłych. Ulgę mieszkaniową odlicza się od dochodu (np. spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego) i od podatku (np. niewykorzystana w latach ubiegłych ulga remontowa).

Wydatki uprawniające do odliczenia w PIT/D

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu
  • obowiązującym w tych latach,
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT/D

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 albo PIT-37).

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) w związku z art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.