Sposób rozliczenia - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Sposób rozliczenia

Wybierz sposób rozliczenia

Po wyborze przez użytkownika sposobu pracy z aplikacją Elektroniczne druki PIT program wyświetli pierwsze pytanie. Dotyczy one sposobu rozliczenia podatnika. Aby wybrać sposób rozliczenia podatkowego, należy zaznaczyć jedną z opcji wyboru widniejących w akapicie "Wybierz sposób rozliczenia".

Program Podatnik PIT 2012/2013 udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego

  1. Indywidualnie
  2. Wspólnie z małżonkiem
  3. Wspólnie z małżonkiem zmarłym w mijającym roku podatkowym
  4. W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci


Wybierz Urząd Skarbowy

W tym kroku należy wybrać Urząd Skarbowy, do którego będzie złożone zeznanie. W okno pomocy „Szukaj” wystarczy wpisać nazwę miasta aby uzyskać listę przypisanych mu Urzędów Skarbowych.


Należy zaznaczyć właściwe dla sposobu rozliczenia pole wyboru, określić właściwy Urząd Skarbowy a następnie kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.