Rozliczenie indywidualne - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Rozliczenie indywidualne

Po wyborze przez użytkownika sposobu pracy z aplikacją Podatnik PIT 2012/2013, program wyświetli pierwsze pytanie. Dotyczy one sposobu rozliczenia podatnika. Aby wybrać sposób rozliczenia podatkowego, należy zaznaczyć jedną z opcji wyboru, widniejących w akapicie "Wybierz sposób rozliczenia".

Program Podatnik PIT 2012/2013 udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego:

Należy zaznaczyć, właściwe dla sposobu rozliczenia pole wyboru, a następnie kliknąć przycisk "Dalej", znajdujący się na dole okna programu.

Przy sposobie rozliczenia PIT krok po kroku po wyborze sposobu rozliczenia, podaniu właściwego Urzędu Skarbowego, podaniu źródeł przychodów, wyborze rodzaju ewentualnych odliczeń program zapyta o dane osobowe podatnika. Możemy wybrać podatnika z listy lub dodać nowego podatnika klikając na przycisk „Dodaj podatnika”.

Należy zaznaczyć, właściwego podatnika, a następnie kliknąć przycisk "Dalej", znajdujący się na dole okna programu. Użytkownik poproszony zostanie w tym momencie o potwierdzenie użycia wybranych danych osobowych we wszystkich formularzach i załącznikach tworzonego zeznania.

Przy sposobie rozliczenia Elektroniczne druki PIT dane osobowe wybieramy klikając na aktywne pozycje deklaracji „DANE PODATNIKA”

Należy zaznaczyć, właściwego podatnika, a następnie kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu. Użytkownik poproszony zostanie w tym momencie o potwierdzenie użycia wybranych danych osobowych we wszystkich formularzach i załącznikach tworzonego zeznania.