Pomoc

Okno pomocnicze

Program wyświetla okno pomocnicze przy polach formularzy, które ze względu na swój stopień skomplikowania, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi. Opisując rysunek poniżej:

Użytkownik uzupełnia cześć D PIT-37, która dostarcza informacji o odliczeniach od dochodu. Wpisując wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, aplikacja wyświetla okno pomocnicze, w którym prosi użytkownika o podanie sumy składek na ubezpieczenia społeczne. Okno te posiada pole wpisu podające możliwą według obliczeń wysokość odliczenia.


Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl