Korekta zeznania - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Korekta zeznania

Program Podatnik PIT 2012/2013 umożliwia korektę zeznania podatkowego. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiednich formularzy i załączników. W celu stworzenia korekty zeznania należy zaznaczyć w aktywnym polu formularz „Cel złożenia formularza” korektę zeznania, a w następnym kroku potwierdzić chęć złożenia korekty oraz podać jej przyczynę. Przyczyna korekty zostanie wpisana do dodatkowego formularza ORD-ZU uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Formularz ten składa się wraz z korektą deklaracji.