Deklaracje główne - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Deklaracje główne

Aby wybrać formularze główne, należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. Wybór odpowiedniego druku zeznania podatkowego zależny jest od źródeł uzyskanych dochodów w roku 2012. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól wyboru zgodnie z oczekiwaniami podatnika. (Specyficznym drukiem jest ZAP-3.)

Po zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru program skieruje podatnika do wyboru odpowiednich załączników. W tym celu należy kliknąć przycisk "Dalej" na dole okna programu.