Budowa okna - Pomoc Program PIT 2012

Pomoc

Budowa okna

Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy kolumny:

  1. Menu główne
  2. Menu boczne
  3. Okno formularza

1. Menu główne

Menu główne Pit krok po kroku i Elektroniczne druki (skrajne lewe menu) wskazuje użytkownikowi miejsce w jakim znajduje się w procesie uzupełniania zeznania podatkowego.


2. Menu boczne

Podobnie jak menu główne, menu boczne (środkowa kolumna) wskazuje użytkownikowi miejsce, w jakim znajduje się w procesie uzupełniania zeznania podatkowego. Z tą różnicą, że menu boczne jest zagnieżdżone w menu głównym. W zależności od wyboru formy wypełniania aplikacji, kolumna ta wyświetlać będzie sterowanie pytaniami kreatora dla „Pit Krok po kroku” lub wybrane formularze dla „Elektroniczne druki”.


3. Okno formularza

Okno formularza jest to trzecia pionowa kolumna (skrajnie prawa) zajmująca większą część okna programu. U dołu okna formularza znajdują się przyciski "Dalej", "Wstecz" oraz "Lupa" do zwiększania bądź pomniejszania wyświetlonego druku. Nad oknem formularza znajduje się przycisk „Zapisz”, który służy do zapisania wypełnionego formularza.