Fundacja Rosa

Fundacja Służby Zdrowia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Im. Marii Curie-Skłodowskiej W Szczecinie - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 22-12-2004

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Służby Zdrowia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Im. Marii Curie-Skłodowskiej W Szczecinie

Dojazd