Fundacja Rosa

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego I Transplantologicznego - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 30-10-2006

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego I Transplantologicznego

Dojazd