Organizacje Pożytku Publicznego Wrocław, Dolnośląskie

Strona 1 z 30
fundacja rosa

Organizacje Pożytku Publicznego Dolnośląskie

O tym, że warto pomagać – nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Razem naprawdę możemy więcej. Przyłącz się do akcji i rozliczaj deklaracje podatkowe oddając 1% swojego podatku na wybraną organizacje pożytku publicznego, działającą na terenie Dolnego Śląska.

Co to znaczy OPP?

Organizacja Pożytku Publicznego to organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego czy instytucja działająca w oparciu o przepisy prawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Status Organizacji Pożytku Publicznego daje:

Posiadanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawdzalności, co oznacza, że wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje na co zostały wydane środki ofiarowane przez darczyńców. Możesz być bohaterem swojej okolicy

Rozliczając podatek dochodowy możesz pomóc organizacjom w najbliższym otoczeniu. Wystarczy, że przy uzupełnieniu formularzy podatkowych w właściwej kolumnie formularza podatkowego (tytuł: „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji OPP”), wpiszemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% obliczonego podatku. Numer KRS danej instytucji odszukamy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oraz w bazie ngo.pl.

Taka pomoc nic Cię nie kosztuje.