Dodaj firmę

Kancelaria Adwokacka Piotr Płaksej adwokat

Specjalizacje
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • cmentarze / prawo do grobu
 • dzierżawa i najem
 • mienie zabużańskie
 • nieruchomości
 • postępowanie cywilne
  • kasacje cywilne
 • prawo prywatne międzynarodowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • adopcje
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ochrona praw dziecka
  • przemoc domowa
  • przemoc w rodzinie
  • rozwody
  • separacja
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustalenie ojcostwa
  • uznanie dziecka
  • władza rodzicielska
  • zaprzeczenie ojcostwa
 • prawo rzeczowe
  • hipoteka
  • księgi wieczyste
  • prawo lokalowe
  • testamenty
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • wywłaszczenia
  • zwrot dawnej własności
 • prawo spadkowe
  • podział majątku spadkowego
  • zachowki
 • prawo wekslowe
 • prawo zobowiązań
  • najem i dzierżawa
  • ochrona dóbr osobistych
  • prawo czekowe i wekslowe
  • prawo papierów wartościowych
  • renty
  • rękojmia i gwarancja
  • sprzedaż przez internet
  • wypadki komunikacyjne
 • spory międzynarodowe
 • spory sądowe
 • ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • zabezpieczenie transakcji