Dodaj firmę

Kancelaria Adwokacka Adw. Sławomir Papierzański

Specjalizacje
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • adopcje
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ochrona praw dziecka
  • przemoc domowa
  • przemoc w rodzinie
  • rozwody
  • separacja
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustalenie ojcostwa
  • uznanie dziecka
  • władza rodzicielska
  • zaprzeczenie ojcostwa
prawo gospodarcze publiczne
 • prawo energetyczne
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo antymonopolowe
  • prawo konsumenckie
  • prawo nieuczciwej konkurencji
  • prawo ochrony konsumentów
 • prawo przedsiębiorstw publicznych
 • prawo telekomunikacyjne
  • prawo komunikacyjne
 • prywatyzacja
 • przetargi
prawo karne i postępowanie karne
 • postępowanie karne
  • europejski nakaz aresztowania
  • kasacje karne
  • sądy 24 godzinne
 • prawo karne materialne
  • prawo wykroczeń
  • przestępczość białych kołnierzyków
 • prawo karne wykonawcze
 • prawo karne-skarbowe
 • przemoc seksualna
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo pracy
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • dyscyplinarne postępowania
  • mobbing
  • spory zbiorowe
  • wypadki przy pracy