Kancelaria Adwokacka Adw. Karolina Tybor - specjalizacje - Prosta strona podatków Dodaj firmę

Kancelaria Adwokacka Adw. Karolina Tybor

Specjalizacje
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • adopcje
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ochrona praw dziecka
  • przemoc domowa
  • przemoc w rodzinie
  • rozwody
  • separacja
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustalenie ojcostwa
  • uznanie dziecka
  • władza rodzicielska
  • zaprzeczenie ojcostwa
 • prawo zobowiązań
  • ochrona dóbr osobistych
prawo gospodarcze i handlowe
 • inne prawo gospodarcze i handlowe
  • reklama
 • prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej
  • prawo autorskie