ALTO Kancelaria Adwokacka Aleksandra-Glanc-Walkiewicz - specjalizacje - Prosta strona podatków Dodaj firmę

ALTO Kancelaria Adwokacka Aleksandra-Glanc-Walkiewicz

Specjalizacje
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • adopcje
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ochrona praw dziecka
  • przemoc domowa
  • przemoc w rodzinie
  • rozwody
  • separacja
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustalenie ojcostwa
  • uznanie dziecka
  • władza rodzicielska
  • zaprzeczenie ojcostwa
 • prawo rzeczowe
  • prawo lokalowe
 • prawo spadkowe
  • podział majątku spadkowego
  • zachowki
prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej
  • prawo autorskie