Dodaj firmę

Aleksander Siuda i Paulina Kubal Społka Partnerska Adwokatów i Radców Pranwych

Specjalizacje
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • postępowanie cywilne
  • kasacje cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • adopcje
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ochrona praw dziecka
  • przemoc domowa
  • przemoc w rodzinie
  • rozwody
  • separacja
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustalenie ojcostwa
  • uznanie dziecka
  • władza rodzicielska
  • zaprzeczenie ojcostwa
prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo spółek
  • przejęcia
  • przekształcanie spółek
  • łączenie spółek
prawo karne i postępowanie karne
 • postępowanie karne
  • europejski nakaz aresztowania
  • kasacje karne
  • sądy 24 godzinne
 • prawo karne materialne
  • prawo wykroczeń
  • przestępczość białych kołnierzyków
 • prawo karne wykonawcze
 • prawo karne-skarbowe
 • przemoc seksualna