Dodaj firmę

ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.

Specjalizacje
inne
 • praktyka ogólna
 • prawo bioetyczne
 • reprywatyzacja
prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • spory międzynarodowe
 • spory sądowe
prawo finansowe i podatkowe
 • prawo bankowe
prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo kontaktów handlowych
  • joint ventures
 • prawo spółek
  • przejęcia
  • przekształcanie spółek
  • łączenie spółek
prawo karne i postępowanie karne
 • postępowanie karne
  • europejski nakaz aresztowania
  • kasacje karne
  • sądy 24 godzinne
 • prawo karne materialne
  • prawo wykroczeń
  • przestępczość białych kołnierzyków
 • prawo karne wykonawcze
 • prawo karne-skarbowe
 • przemoc seksualna
prawo konstytucyjne
 • skargi konstytucyjne