Biuro Rachunkowe Solus Sp. z o.o. - oferta, lista usług księgowych Dodaj firmę

Biuro Rachunkowe Solus Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe SOLUS świadczy usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich firm. 

Pełna oferta
Pełna księgowość
 • Spółek akcyjnych
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością(Spółek z o.o)
Usługi rachunkowe
 • Rachunkość bilansowa
 • Rachunkowosć podatkowa
 • Rachunkowosć zarządcza
Obługa płacowa
 • Rejestracja pracownika w ZUSie
 • Sporządzanie list płac
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 • Naliczanie ekwiwalentów urlopowych
 • Naliczanie premii i nagród
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON
 • Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-11/8B dla pracowników na koniec roku i dla pracowników którzy rozstali sie z firmą w trakcie roku
 • Rozliczenie pracownika z ZUS
 • Rozliczenie pracownika z Urzędem Skarbowym
Usługi kadrowe
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Kontrola dokumentów historycznych pracownika
 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Sporządzanie umów cywilno prawnych
 • Sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy(KP)
 • Ewidencja świadectw lekarskich
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek urlopowych
 • Sporządzanie świadect pracy
 • Prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy
Usługi sprawozdawcze
 • Bilanse
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływu środków pieniężnych
 • Sprawozdanie z działalności jednosobowej
 • Konsolidację sprawozdań finansowych
Usługi dodatkowe
 • Wyceny
 • Rozliczanie projektów