Kancelaria notarialna Jan Gielec, Jerzy Dedyk, Marzanna Maria Korolewicz, Romualda Radziejewska

Notariusze
  • Notariusz Jerzy Dedyk (Izba Notarialna w Szczecinie)
  • Notariusz Jan Gielec (Izba Notarialna w Szczecinie)
  • Notariusz Marzanna Maria Korolewicz (Izba Notarialna w Szczecinie)
  • Notariusz Romualda Radziejewska (Izba Notarialna w Szczecinie)