Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Formularze PIT

Infolinie

 

Podatkowe:

 

 • Krajowa Informacja Podatkowa, czynna od godz. 7.00 do 18.00,
  tel. stacjonarny: 801 055 055, tel. komórkowy: (22) 330 0330,
 • Biuletyn Skarbowy, tel.: (22) 694 30 33,
 • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych, tel.: (22) 694 58 41, (22) 694 57 59,
 • Centrum Informacji Służby Celnej, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00,
  tel. 801 470 477, (33) 857 62 51,
 • Telefon interwencyjny Służby Celnej, czynny całą dobę, tel.: 800 060 000.

 

Ministerstwa:

 

 • Ministerstwo Finansów, centrala - tel.: (22) 694 55 55,
 • Ministerstwo Gospodarki, tel.: (22) 693 50 00,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, centrala - tel.: (22) 661 10 00,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel.: (22) 623 10 00,
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, centrala - tel.: 22 461 30 00,
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, centrala - tel.: (22) 695 80 00, (22) 695 90 00,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tel.: (22) 245 59 31,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, tel.: (22) 52 12 888,
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
  tel.: (22) 630 10 00.

 

Urzędy i instytucje państwowe:

 

 • Agencja Nieruchomości Rolnych, tel.: (22) 635 80 09,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tel.: 0 800 38 00 84,
 • Agencja Rezerw Materiałowych, tel.: (22) 36 09 100,
 • Centrum Informacji Konsumenckiej, tel.: 801 900 853,
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel.: (22) 860 70 70,
 • Główny Inspektorat Sanitarny, tel.: (22) 536 13 00,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego, tel.: (22) 22 04 000,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii, tel.: (22) 661 80 17,
 • Główny Urząd Miar, centrala - tel.: (22) 581 93 99,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, tel.: (22) 661 92 15,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii, tel.: (22) 661 80 17,
 • Główny Urząd Statystyczny, centrala – tel.: (22) 608 30 00,
 • Komisja Nadzoru Finansowego, tel.: (22) 262 58 00, 
 • Naczelny Sąd Administracyjny, tel.: (22) 551 60 00,
 • Narodowy Bank Polski, tel.: (22) 653 10 00,
 • Najwyższa Izba Kontroli, tel.: (22) 444 50 00,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, tel.: (22) 432 80 80, (22) 432 71 25,
 • Polska Organizacja Turystyczna, tel.: (22) 536 70 70, (22) 536 70 01,
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, tel.: (22) 46 45 200,
 • Urząd Dozoru Technicznego, tel.: (22) 57 22 100,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tel.: 800 007 707,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, tel.: (22) 55 17 700,
 • Urząd Patentowy, tel.: (22) 579 00 00,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tel.: 800 007 707,
 • Urząd Regulacji Energetyki, tel.: (22) 661 61 07, (22) 661 61 66,
 • Urząd Zamówień Publicznych, tel.: (22) 458 77 06.