Profin Maria Mroziewicz

Właścicielką biura rachunkowego "Profin" jest Maria Mroziewicz. Biuro powstało w 1990. Od 01.01.1995r. Biuro Rachunkowe "Profin" posiada wymaganą przepisami licencję Ministerstwa Finansów nr 3501/97 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Wpis na listę doradców Podatkowych nr.02964.

Biuro "Profin" ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres działalności:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych wraz z niezbędnymi ewidencjami
- dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych i podatkowych
- wyprowadzanie nierzetelnych ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
- sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników prowadzenie rozliczeń z ZUS
- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
-

Dojazd
Kontakt
Twoje dane
 
Captcha image