Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych LIBRA E. Grzybowska, A. Osińska Sp.J.

E. Grzybowska - Świad. Kwalifikacyjne
Dorada Podatkowy - 1050048

Zakres usług


  • prowadzenie księgi handlowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu – ewidencja przychodów
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych Klienta.
  • Reprezentowanie i doradztwo podatkowe w toku prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych.
  • Występowanie w imieniu Klienta przed sądami administracyjnymi i organami skarbowymi i organami kontroli skarbowej.
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT
  • prowadzenie różnych wymaganych prawem ewidencji
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT, PCC, ACK, WZM, ORD, IFT, NIP, oświadczenia))

Ocena i opinie (0)
cena
terminowość
kwalifikacje
obsługa
łatwo trafić?
zakres usług
Dodaj opinię
Ten adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany.
Cena
Terminowość
Kwalifikacje
Obługa
Łatwo trafic
Zakres usług