Biuro Rachunkowe » Perfect « Hanna Greń - Najlepsze Biuro Rachunkowe w Bielsku Bialej

Biuro Rachunkowe » Perfect «

Zostało założone w sierpniu 1994 roku.

Prowadzimy pełną obsługę podatkowo-księgową firm niezależnie od ich formy prawnej (spółki cywilne i spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia, firmy jednoosobowe) opierając się
o komputerowe prograny księgowe spełniające wymogi Ustawy
o rachunkowości.
Wspópracujemy z firmą audytorską w zakresie badań bilansów
i bieżących konsultacji.
Uczestniczymy w szkoleniach oraz abonujemy szereg publikacji
z zakresu księgowości i podatków.
Posiadamy świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów
nr 2234/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Proponowany zakres usług:

— księgi handlowe;
— podatkowa księga przychodów i rozchodów;
— ewidencja podatkowa ryczałtu; <

Dojazd
Kontakt
Twoje dane
 
Captcha image