Askot. Agnieszka Kochanowska

Biuro istnieje od  2000 roku. Obowiazkowe OC.


Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych NR 104/2002.


Zakres świadczonych usług:


doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego , prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT , prowadzenie spraw ZUS-u rozliczenia w zakresie podatku VAT , rozliczenia w zakresie podatku dochodowego, zeznania roczne.

Dojazd
Kontakt
Twoje dane
 
Captcha image