Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Interpretacje podatkowe

Strona 5854 z 5862

interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-3/07/ZG

Czy Spółka może sprzedawać estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wyprodukowanych w składzie podatkowym w procedurze zwolnienia podatkowego na oświadczenie odbiorcy o treści: „Produkty wymienione nie będą przeznaczone do użycia jako paliwo silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów napędowych, olejów opałowych oraz nie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży? Jeżeli jest możliwość sprzedaży bez akcyzy to w oparciu o jaki dokument należy wydać estry?

interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-76/07-2/GZ

Czy Gmina prawidłowo nalicza podatek VAT:- od pierwszej opłaty w roku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,- od opłaty rocznej, w każdym roku z osobna przez kolejne 99 lat. Czy też Gmina powinna naliczać 22% podatek VAT jednorazowo od całej ceny przenoszonego prawa użytkowania wieczystego, tj. uwzględniając pierwszą opłatę oraz opłaty roczne należne za cały okres, na który zostaje ustanowione prawo użytkowania wieczystego.