Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 220 głosów
42%

przez telefon

93 głosów
54%

z komputera

119 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Interpretacje podatkowe

Strona 6 z 5862

interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1177/10-3/BA

1. Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT od faktur zakupu materiałów i usług dotyczących budowy części wspólnych w proporcji kubatury części zajętej na działalność gospodarczą w stosunku do kubatury całego budynku?
2. Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia całego podatku VAT od wystawionych faktur dotyczących wyłącznie części budynku przeznaczonej na przychodnię?

interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-871/10-3/AGr

Czy dla celów amortyzacji jej podstawę Wnioskodawczyni będzie musiała ustalić od całej wartości początkowej budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego budynku, czy też tak ustaloną proporcję mam zastosować do części wspólnej a poszczególne koszty dotyczących wyłącznie części budynku przeznaczonej na przychodnię mogę doliczyć do podstawy amortyzacji ustalonej proporcjonalnie do powierzchni?