Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Interpretacje podatkowe

Strona 5860 z 5862

interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-56/07-3/AJ

Wszystkie opłaty poniesione przez wnioskodawcę w związku z otrzymaniem aportu i podwyższeniem kapitału zakładowego (tj. PCC, opłata sądową, taksa notarialna, koszty wypisów, koszty poświadczenia podpisów) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym