rozliczam deklaracje: PIT-37.1 Dawid Beszczyński

rozliczam deklaracje: PIT-37.1

Postprzez Dawid Beszczyński » 12 mar 2013, 02:04

nie iwem co wpisać , gdzie znajdę tą kwote
Dawid Beszczyński
 
Posty: 1
Dołączył(a): 11 mar 2013, 20:31
 

Odpowiedź na zgłoszenie błędu

Postprzez Redakcja Podatnik.info » 12 mar 2013, 05:50

Witam serdecznie, DOLICZENIA DO PODATKU Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku wynika z postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 3a ustawy. W konsekwencji poz. 106 wypełniają podatnicy, którzy m.in.: 1) skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym: • wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany, • w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, • otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, Broszura do PIT-37 STR. 17 • wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, • przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, • zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu, 2) są obowiązani doliczyć do podatku kwoty poprzednio odliczone od podatku w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne). Zaznaczamy, że powyższa informacja stanowi wyłącznie wyraz naszej wiedzy oraz poglądów i ma wyłącznie charakter informacyjny. Zawarte informacje i dane nie stanowią czynności doradztwa prawnego lub podatkowego, ani też żadnego innego doradztwa. Pozdrawiamy, Redakcja Podatnik.info
Redakcja Podatnik.info
 
Posty: 1549
Dołączył(a): 18 kwi 2012, 18:38
 
 

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl