Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji - Prosta strona podatków