Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży - Prosta strona podatków