Wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej(2) - Prosta strona podatków