Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodp zachowania - Prosta strona podatków