Weksel własny z klauzulą -bez protestu- - Prosta strona podatków