Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Prosta strona podatków