Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego - Prosta strona podatków