Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie - Prosta strona podatków