Sprawozdanie ze stanu należności za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów - Prosta strona podatków