Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych - Prosta strona podatków