Rozeznanie rynku przez agenta - Prosta strona podatków