Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego - Prosta strona podatków