Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów - Prosta strona podatków