Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej(2) - Prosta strona podatków