Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęciu obowiązku kierowania budową - Prosta strona podatków