Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa(2) - Prosta strona podatków